Maria: Pentru că nu doar o minune a făcut Sfântul Efrem cu noi și cu cei pe care eu ii cunosc și îmi povestesc..

Pentru că nu doar o minune a făcut Sfântul Efrem cu noi și cu cei pe care eu ii cunosc și îmi povestesc, ci multe, că de multe ori chiar le mai uit, alte dați le mai scriu pe pagina de Facebook a sfântului pt a arăta măreția lui Dumnezeu, acum vreau doar sa ii mulțumesc cu o rugăciune făcută din inimă.

Rugăciune de mulțumire pentru ajutorul primit de la Sfântul Efrem

Sfinte Mare Mucenice Efrem, slabă este credința mea, săracă îmi este inima mea, risipită îmi este mintea și nevrednic sunt de ajutorul tău; dar mare este dragostea ta față de tot omul care te cheamă în ajutor. Așa învrednicindu-mă și eu de binefacerile tale, cu gând smerit și cu evlavie cad înaintea ta, mă închin și cu buze necurate îți sărut cu recunoștință icoana și îți mulțumesc, că nu ai trecut cu vederea cererile mele, ci, după obicei, te-ai arătat grabnic ajutător.

M-ai ajutat, Sfinte Efrem, când grele încercări și teamă m-au cuprins, iar acum sfinte primește mulțumirea, recunoștința și dragostea mea, ca ale unui rob nevrednic. Așa cum ai împlinit cererile mele, întărește-mă să împlinesc și eu poruncile lui Dumnezeu. Precum nu ai șovăit a mă izbăvi de necazuri și a tămădui trupul meu, nu șovăi a curăți și sufletul meu de toată întinăciunea. Luminează-mă, Sfinte Efrem, cu rugăciunile tale, să nu-mi pun nădejdea în oameni, în mintea mea sau în sănătatea trupului meu, ca să nu fiu rușinat. Iar pentru că întinat și robit de patimi sunt eu și nu am îndrăznire către Dumnezeu, te rog, Sfinte al meu, ca așa cum m-ai ajutat până acum, să-mi fii mie sprijinitor, cu rugăciunile tale către Hristos Dumnezeu, ori de câte ori furtuna încercărilor se va abate asupra sufletului meu.

Te rog, ocrotește cu rugăciunile tale și pe robii lui Dumnezeu (numele), pe toți cei care mi-au cerut să mă rog pentru dânșii, pe toți cei bolnavi, necăjiți sau ispitiți, pe toți cei care au nevoie de ajutorul tău, și pe tot poporul binecredincios.