Rugaciune pentru copii

Rugaciune pentru copii

              Rugaciune pentru copii: Sfinte Efrem, ocrotitorule al părinţilor bine credincioşi şi al copiilor lor, auzi rugăciunea noastră şi sârguieşte-te să ne vii în ajutor. Ne rugăm ţie, sfinte, pentru copiii noştri. Ocroteşte-i prin rugăciunile tale, fii lor povăţuitor pe calea adevărului şi fereşte-i de toată ispita şi necazul. Fii lor călăuză pe marea cea învolburată a vie­ţii acesteia. Fii lor dascăl înţelept, învăţându-i să aleagă cele bune şi să se ferească de cele rele.  Roagă-te pentru ei Iubitorului de oameni, Dumnezeu, să le dăruiască sănătate sufletească şi trupească şi minte luminată. Tu, cel ce te-ai arătat fetiţei pe care ai îndemnat-o să se spovedească, îndeamna-i şi pe copiii noştri să meargă pe calea spovedaniei. Tu ne-ai învăţat că Sfânta Împărtăşanie este cel mai mare ajutor pentru copii, pentru aceasta ajută-i pe aceştia să trăiască o viaţă curată, pentru a primi fără osândă Sfintele Taine.

                  Ne rugăm ţie, Sfinte Efrem, pentru toţi copiii credincioşi, pentru duhovnicii şi părinţii lor. Fereşte-i de prieteniile pierzătoare de suflet, fereşte-i de uneltirile celui viclean. Ajută-i, sfinte, să ducă o viaţă bineplăcută lui Dumnezeu şi să fie pilde de credinţă şi evlavie pentru cei din jurul lor. Ca, lucrând cele de folos şi simţind ocrotirea ta, să îţi mulţumească în fiecare zi a vieţii lor şi pe Dumnezeu să Îl laude în tot ceasul, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

             Ce este rugaciunea: „Rugăciunea poate definită a fi comunicarea personală cu Dumnezeu. Definiția respectivă poate fi destul de generală incluzînd cereri făcute lui Dumnezeu, preamărire, mulțumire, exprimarea sentimentelor și trăirilor, mijlociri etc. Rugăciunea este comunicarea cu Dumnezeu, asemenea unui copil cu tatăl lui.  Dumnezeu se bucură de discuția pe care o avem cu El. Obișnuim ca oameni să venim la Dumnezeu cînd avem nevoi, dar uităm să venim și să-I mulțumim.”