Adriana: Poezie

” Prieten drag și cald se arată,
Toate limpezind în dată.
Făurar dumnezeiesc,
Cel cu chipul îngersec!

Nou apostol al credinței
Bucuria biruinței
Efrem cel Nou, el se numește
Sfânt mare, ce lui Hristos slujește!

Mărire Ție, Doamne Sfinte
Căci și de-acuma înainte
Ai dat și vei da ajutor tuturora
Prin mâna sfinților tăi, acum și pururea!