Anonim: Mulțumesc pentru toată iubirea și mijlocirea ta înaintea Bunului Dumnezeu pentru noi, Sfinte Părinte Efrem!

Mulțumesc pentru toată iubirea și mijlocirea ta înaintea Bunului Dumnezeu pentru noi, Sfinte Părinte Efrem! Mulțumesc pentru ajutorul oferit, atât mie cât și celor apropiați mie, în numeroasele încercări ce nu păreau să aibă rezolvare, dar care „cu tine de mână” s-au rezolvat numaidecât, în chip minunat. Cu adevărat, bucurie ești sufletelor noastre!

Slavă și laudă Bunului Dumnezeu pentru toate, Fecioarei Maria și tuturor Sfinților!
Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.