Anonim: Mulțumesc pentru ajutorul oferit în nenumărate rânduri, Sfinte Părinte Efrem!

Mulțumesc pentru ajutorul oferit în nenumărate rânduri, Sfinte Părinte Efrem! Te rog să mă ierți că nu mi-am îndeplinit mai repede făgăduința de a da mărturie pentru mijlocirile tale.
Stările de anxietate cu care m-am confruntat, problemele de sănătate ale tatălui meu, suferințele celor dragi și numeroasele situații care nu păreau să aibă sorți de izbândă, și-au găsit rezolvarea numaidecât, avându-te alături, Sfinte Părinte Efrem, prieten drag!
Slavă și laudă lui Dumnezeu pentru toate, Maicii Domnului și Sfinților, pe care îi avem ca mângâietori și prieteni veșnici!
Mulțumesc și Cuviosului David din Evvia, Sfântului Paisie Aghioritul, Sfântului Porfirie Kavsokalivitul, Sfântului Nichifor Leprosul și tuturor Sfinților care au mijlocit și în alte împrejurări, și pentru ale căror rugăciuni, Bunul Dumnezeu, în mila Lui nemărginită, revarsă bucurie duhovnicească asupra mea, măcar că nu sunt vrednică de binefacerile primite.
Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.